Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Nhằm giúp mọi người trang bị kiến thức và vốn từ ngữ Tiếng Anh chuyên ngành ô tô để sử dụng cho công việc sửa chữa, nghiên cứu và học tập được tốt hơn. Công ty VŨ PHONG 24 sẽ chính thức khởi tạo một chuyên mục “LEARN ENGLISH FOR AUTO” vào mỗi 21h00 hằng ngày, bắt đầu từ thứ 3 ngày 03/04/2018.

Chuyên mục sẽ được phân theo từng kỳ, mỗi kỳ tương ứng với 5 câu hỏi trắc nghiệm bằng Tiếng Anh mỗi câu hỏi tương ứng với một chủ đề liên quan đến chi tiết hay bộ phận trên ô tô, đáp án của mỗi kỳ sẽ được giải đáp vào kỳ tiếp theo.

Với việc theo dõi chuyên mục này chúng tôi hy vọng sẽ mang lại sự giúp ích của mình cho mọi người về việc tiếp cận đến ngôn ngữ chung của Thế Giới. Trong quá trình học tập và theo dõi ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ có những bài viết và những Video chỉ cho mọi người cách đọc và dịch một từ, câu, đoạn và 1 bài văn Tiếng Anh chuyên ngành như thế nào.

VŨ PHONG 24 tin rằng với 5 câu hỏi mỗi ngày vào 9 giờ tối sẽ giúp ích được cho mọi người có thể học tốt hơn về TIẾNG ANH nói chung và TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ nói riêng.

Ví dụ:

The aluminium alloy is used in cylinder blocks because

(Hợp kim nhôm được sử dụng trong thân động cơ vì)

A. it is lighter and have good heat dissipation characteristics
B. material cost is low
C. it does not require any cylinder liners
D. the piston is also made of aluminium alloy

Fits:

Facebook Messenger

x
x

QUÊN MẬT KHẨU